Идентификаторите създават предпоставка за нарушаване на личната свобода