Германия предлага френският и руският проект за резолюция за Сирия в СС на ООН да се обединят