Президентът на Световната организация за фолклорно изкуство гостува във В. Търново