Попова: Политиците нямат визия как да управляват света така, че насилието да бъде по-малко