България управлява най-добре дълга си в Централна и Източна Европа