Индустриалното производство в Италия ускорява ръста си