Закриване на опозиционен унгарски вестник разтревожи Европейската комисия