Програма на Национална конференция "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит". 3-4 ноември 2016, Софийски университет „Св. Климент Охридски“