Новият феномен на трудовия пазар: Вечно търсещите предизвикателства