МОН предвижда пълна електронизация на училищните документи до 2018 г.