Зам.-министър Деница Николова ще вземе участие в дебат за кадрите в туризма