Условни присъди за палежа-протест срещу енергийните монополи