Илеус - чревната непроходимост изисква спешни мерки