Кунева препоръчва отлагане на Общото събрание на МУ-София