"Газпром експорт" запазва прогнозата си за цена на газа от 167-170 долара за 1000 куб м