Д-р Орлин Филипов: Предстоят Дни на израелската ортопедия в болница „Витоша“ с топспециалисти