През третото тримесечие АДФИ е констатирала вреди за над 2,2 млн. лева