Мускулна дистрофия тип Emery-Dreifuss и внезапната сърдечна смърт