САЩ убеждават Осло да позволи американски войници на 1000 км от Русия