Колебливо представяне на европейските борси след подновен натиск от продажби в банковия сектор