МФ няма да удължава сроковете за компенсациите за лихвоточките