Енеригйната борса затвори при цена от 74.03 лв. за MWh