Събират дарения за специална камера за съхранение на книги