Нов одитор е проверил сметките на "Летище София" заради наказателната процедура