Лауреатски дни „Катя Попова” – емоционален акцент в културния живот на Плевен