Кметът Иван Тотев се срещна с водещия световен архитект Ян Геел