Президентът на Колумбия ще дари парите от Нобеловата награда за мир