Нов център за посредничество във Варна ще защитава правата на моряците