Инфекциите на средното ухо се дължат и на генетична причина