Влезе в сила увеличение на основните заплати в отрасъл "Здравеопазване"