Инициатива на младежи от ГЕРБ-Девня насърчава четенето