Изтекоха снимки на дълго спекулирания умен часовник от HTC