Данъчните за пръв път продадоха и трафопост за 14 200 лева