Жена от Стан опита да извади пълномощно с фалшива лична карта