МОК ще даде повече власт на WADA за борба с допинга, но след реформи