В продължение на два дни Югозападният университет „Неофит Рилски“ беше домакин на национална научна конференция с международно участие, която събра учени от 9 държави