Постъпленията от платеното паркиране в София растат с 13% към края на август