Фараж: Всяка държава трябва да е сигурна, че хората, които влизат в нея, са правилните хора