Т. Бургуджиева: Жените в наши дни са доста силни и добре поставени в обществото