Националната библиотека представя частица от спасеното ни книжовно наследство