Всички държавни архиви са отворени по случай Деня на архивиста