Дневният център в Ценово се превърна във втори дом за възрастните хора