Шуменският архив отбелязва 65 г. от създаването на Националния архивен фонд