От днес започва Международната научна конференция за студенти и млади лекари