Изненадващо солиден ръст на германския износ през август