„ЧЕЗ Разпределение България" обявява търг за продажба на недвижим имот в Якоруда заедно с административно-жилищна сграда