Уредник от великотърновския музей представя книга за казармата в музей „Възраждане и Учредително събрание”