Търговията с трети страни и потребителските цени във фокуса през седмицата