Прибирането на слънчогледа в Добричко завършва с по-добра реколта