Водят се преговори с търговските вериги за повече българска продукция в тях